ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 W dniach 8-12.05.2017r. uczniowie klasy I LO brali udział w obozie szkoleniowym piechoty górskiej prowadzonym przez zespół instruktorów firmy KADET. PL . Obóz został zorganizowany na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w Jerzmanowicach-Łazach. W trakcie obozu przyszli adepci służb mundurowych realizowali tematykę z zakresu taktyki wojskowej, pierwszej pomocy i ratownictwa pola walki, szkolenia kryzysowego, taktyki nocnej oraz technik linowych.

 Przeprowadzane zajęcia wymagały dużo wysiłku, samozaparcia i pokonania własnych lęków. Najwięcej emocji dostarczyły ćwiczenia technik linowych z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego przeprowadzone na malowniczych jurajskich skałkach. Atrakcją i wyzwaniem były także zajęcia nocne. Młodzi kadeci otrzymali m.in. zadania: przygotowania bazy leśnej i jej ochrony, czy działania na terenie wroga. Kilku śmiałków odważyło się na podjęcie warty nocnej w lesie, zadanie było tym trudniejsze, że temperatura powietrza spadła tej nocy do -4 °C.
 Ciekawym punktem szkolenia była też tzw. „wojna”, w której kadeci stosowali różne taktyki grając w paintball. Uczniowie poddani byli bardzo intensywnemu szkoleniu, które rozpoczynali od wczesnych godzin rannych tak zwaną „zaprawą”, następnie odbywali wielogodzinne praktyczne zajęcia w terenie.
 Obóz stał się także okazją do lepszego poznania samego siebie, kolegów z klasy, czy nawiązania nowych przyjaźni. Razem z naszymi licealistami szkolenie przechodzili także uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Dąbrowy Tarnowskiej.
 Na zakończenie obozu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. W czasie obozu opiekę nad uczniami sprawowali: pani Elżbieta Zajdel oraz panowie Robert Gorzynik i Tomasz Staroń.
 Zarówno uczniowie jak i szkoleniowcy są bardzo zadowoleni z efektów szkolenia i już myślą o zorganizowaniu obozu w nowym roku szkolnym.

Zdjęcia w galerii

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
769
Odsłon artykułów:
1708475