ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

  W malowniczej scenerii Jury Krakowsko - Częstochowskiej w dniach od 5 do 7 kwietnia 2017 roku odbył się Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych – Lgota 2017. Główne przesłanie Turnieju to zarówno szeroko rozumiana promocja służb mundurowych, jak i integracja oraz wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi klasy o profilu mundurowym.
 Kulminację kilkudniowego współzawodnictwa stanowiło wyłonienie najlepszej szkoły przygotowującej kandydatów do służby w Wojsku, Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

 Do tegorocznego Turnieju zakwalifikowało się 60 zespołów (120 uczniów) z całej Polski, które zostały wyłonione na turniejach eliminacyjnych w Krakowie i we Włocławku.
Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów: Mateusz Wokurka z klasy III LO, Mateusz Ziajor z klasy II LO oraz para żeńska Joanna Ścibor i Zuzanna Konik obie uczennice klasy I LO.
 Całe zawody składały się z trzech części: z testu wiedzy teoretycznej: o wojsku, policji, straży pożarnej oraz pomocy przedmedycznej, strzelania (Glock i AKMS) oraz z konkurencji typowo sprawnościowych: leśny tor przeszkód (konkurencja ta polegała na pokonaniu toru przeszkód, który umiejscowiony był w lesie, a przeszkody, które trzeba było pokonać znajdowały się zarówno na ziemi jak i były podwieszone na drzewach, marszobieg na orientację (rywalizacja polegała na rozszyfrowaniu kodu ukrytego na trasie marszobiegu w jak najkrótszym czasie, a cała konkurencja rozgrywana była w lasach otaczających miejscowości Lgota i Czerna. W trakcie marszobiegu uczniowie musieli pokonać 20 km w pełnym umundurowniu), „Wzgórze 1308” (70 metrów podbiegu na stromą skarpę. Uczestnicy turnieju wbiegali na szczyt skarpy, a zespół, który przybiegł jako ostatni odpadał z rywalizacji. Pozostali znowu biegli i tak do ostatniego zawodnika. Wielki podziw dla najwytrwalszych, bo konkurencja trwała 2 godziny, więc kondycję trzeba było mieć nieziemską. Warto również podkreślić, że konkurencja ta odbywała się we wczesnych godzinach porannych 5.30 i przy bardzo złych warunkach pogodowych-opady deszczu ze śniegiem), „Tylko dla orłów” (konkurencja wymagająca nie tylko sprawności fizycznej, ale i przezwyciężenia lęku wysokości. Rozgrywana ona była na skałach w Dolinie Będkowskiej. Zadaniem zawodników było przejście po linach zawieszonych na wysokości 25 metrów do punktu kontrolnego oraz opuszczenie się za pomocą liny ze skały).
 Zawodnicy musieli wykazać się również umiejętnościami praktycznymi z zakresu straży pożarnej – rozwinięcie gaśnicze, a także zaprezentować wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jedna z najtrudniejszych konkurencji była konkurencja o nazwie „O jeden most za daleko”. Była to konkurencja rozgrywana o godzinie 23 w górskim potoku. Zadaniem zawodników było pokonanie wpław odcinka potoku wykonując jednocześnie zadania dodatkowe.
 Po zakończeniu zmagań, które w tym roku odbywały się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych okazało się, że nasze dziewczyny Zuzanna Konik i Joanna Ścibor są najlepszym zespołem żeńskim VI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych. Warto również podkreślić fakt, że dziewczęta były najlepsze także podczas eliminacji w Krakowie.
 Za zwycięstwo w Turnieju dziewczęta otrzymały indeksy do Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kierunek bezpieczeństwo narodowe.
 Dziewczętom jak i chłopcom serdecznie gratulujemy osiągniętych miejsc i uzyskanych wyników, tym bardziej, że turniej wymagał ponadprzeciętnych umiejętności fizycznych, oraz bardzo rozległej wiedzy teoretycznej z zakresu służb mundurowych.
Sukces nie oznacza końca, porażka nie jest ostateczna – liczy się odwaga, aby brnąć dalej"

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
769
Odsłon artykułów:
1708476