ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
image06 

 28 kwietna b.r. w naszej bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie zaprzyjaźnionych szkół, w których działają Kluby Historyczne im. AK. Przybyli: p. Zenon Faiger z Wydziału Edukacji IPN w Rzeszowie, uczniowie Zespołu Szkół nr 4 z Krosna z p. R. Ziajką, uczniowie Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu z p. A. Sieniawską, uczniowie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym z p. B. Rysz.

 Naszą szkołę reprezentowali pani wicedyrektor Jolanta Bajgier i nauczyciele p. M. Bilcharczyk, p. T. Mazurek, p. K. Buczek, p. K. Gładysz, p. A. Gościńska uczniowie z klas I LO, II LO, I TŻ i III TAK.
 Temat spotkania został podyktowany 1050. rocznicą chrztu Polski, zbliżającymi się świętami: Polskiej Flagi i 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zagadnieniami zaproponowanymi przez organizatorów były ”Symbole narodowe naszej historii”.
 Zaproszony prelegent p. Zenon Fajger z Wydziału Edukacji IPN w Rzeszowie przedstawił historię polskiego godła i barw narodowych, odwołując się do legend i przykładów z heraldyki, numizmatyki i sfragistyki. Następnie młodzież, zwiedzając wystawę pt. „Symbole narodowe naszej historii”, zbierała informacje potrzebne do rozwiązania quizu na temat znaków i symboli w historii Polski.
 Była także możliwość zabawy w grę edukacyjną „Znaj znak”. Młodzież w parach rozpoznawała znaki i symbole, wykazując się spostrzegawczością, wiedzą historyczną i zdobytymi informacjami w czasie wykładu.
Duże zainteresowanie wzbudził także taniec narodowy krakowiak wykonany przez nasze wspaniałe dziewczyny ze Szkolnego Zespołu Tanecznego „Zadwór”, przygotowane przez p. Katarzynę Gładysz.
 Po zakończonych zajęciach edukacyjnych był także czas na spotkanie integracyjne, wymianę spostrzeżeń i wrażeń przy kawie, herbatce oraz pysznych wypiekach przygotowanych przez klasę II Technikum Żywienia z p. Małgorzatą Sroką.

Szkolny Klub Historyczny im. AK
i nauczyciele bibliotekarze

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
772
Odsłon artykułów:
1721073