ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy 14 marca została przeprowadzona lekcja z historii najnowszej, którą dla uczniów naszej szkoły poprowadziła Pani Katarzyna Kyc z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Zajęcia warsztatowe na temat „Młodzież w PRL” zrealizowane w bardzo ciekawy sposób dały obraz życia społecznego, obyczajowego, gospodarczego i politycznego Polski Ludowej. Przedstawicielka IPN opowiedziała o ówczesnej modzie, o formach spędzania wolnego czasu przez nastolatków, o tym, co młodym ludziom proponowała telewizja, film, prasa i literatura.

Uzupełnienie zdobytych wiadomości stanowiła przygotowana przez nauczycieli bibliotekarzy wystawa pamiątek z czasów PRL.

Eksponaty wystawowe pochodziły ze zbiorów prywatnych oraz zostały udostępnione przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

M.B.